แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1


 

ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย.  บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน.  กรุงเทพมหานคร : เพชรประกาย, 2562.  หน้า 192. 


          บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน เป็นการเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตของการทำงาน เราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายประเภท เมื่อเกิดปัญหาสิ่งที่เราสามารถทำได้ และจะช่วยทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นก็คือ "การควบคุมอารมณ์" ของตนเอง ด้วยหลักการบริหารอารมณ์ที่จะสร้างความสำเร็จให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการรู้ตนเอง รู้ถึงสาเหตุ และผลที่จะตามมาจากอารมณ์ การจัดการกับอารมณ์ สามารถระงับอารมณ์ของตนเอง ความวิตกกังวล ความตื่นเต้น ความกลัวหรือความโกรธ ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ การสร้างแรงจูงใจ มองทุกอย่างเป็นบวก (ทัศนคติ) เล็งเห็นโอกาสจากการมองบวก การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น รู้ความต้องการของผู้อื่น การมีทักษะทางสังคม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในทางบวก การให้กำลังใจ คำชม ฝึกมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นและริเริ่มการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพียงแค่เรารู้จักการจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้งานต้องสะดุด ได้ทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เท่านี้ชีวิตการทำงานก็ราบรื่นขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร คนทำงาน และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนเอง

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่