แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 1 ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_490ac4a16385b2

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่