แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2562

มะซะโตะ ฮมมะ และยุมิโกะ อุกิชิมะ(โยซุเกะ, ผู้แปล).  เทคนิคสรุปแบบญึ่ปุ่น.  กรุงเทพมหานคร : วีเลิร์น,       2562.  356 หน้า.

          เทคนิคสรุปแบบญึ่ปุ่น ไม่ว่าข้อมูลจะเยอะแค่ไหน ไม่ว่าเรื่องที่อ่านจะซับซ้อนเพียงใดไม่ว่าการเรียบเรียงความคิดจะเป็นปัญหาสำหรับคุณเท่าไร ด้วยเทคนิคสุดฮิตที่ใช้กันในหมู่คนที่ทำงานชาวญี่ปุ่นคุณสามารถสรุปทุกเรื่องให้สั้นกระชับแล้วถ่ายทอดให้อีกฝ่ายเข้าใจได้ง่ายๆในเวลาไม่ถึง 3 นาที "เรื่องที่อธิบายเป็นชั่วโมง.. พูดให้เข้าใจได้ใน 3 นาที" เข้าใจง่าย จำได้ไว ถ่ายทอดเก่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงาน ในแต่ละวันเราจำเป็นต้อง "สรุป" ข้อมูลต่างๆ อยู่เสมอ ในหนังสือ "เทคนิคสรุปแบบญี่ปุ่น" เล่มนี้ ได้นำเสนอกรณีตัวอย่างแบบต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำวิธีสรุปที่มีประสิทธิภาพและเทคนิคที่ช่วยพัฒนาทักษะการสรุปซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการสรุปของตัวเองและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 651.7

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่