แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 2 ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_83f0f54290580c


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่