แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์สุริยันกัญชา อัมฤตย์โอสถแห่งความหวัง.  กรุงเทพมหานคร : บ้านพระอาทิตย์,   2562.  600 หน้า.

          เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยในหลายมิติ อีกทั้งยังได้ทำการรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการยืนยันว่าภูมิปัญญาของชาติไทยในการใช้กัญชามีมาอย่างยาวนาน แสงสว่างของกัญชาเริ่มกลัยขึ้นมาสู่โลกตะวันออกอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้เกิดการรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาติให้กลับมาไก้อีกครั้งเปรียบเสมือนการเข้าสู่ยุคใหม่ของกัญชาที่เรียกว่า สุริยันกัญชา  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ  615.321

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่