แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

Jim Barrett.  (รัชนี เอนกพีระศักดิ์, ผู้แปล).  คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ.           กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์, 2562.  282 หน้า.

          "คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ เล่มนี้ นำเสนอแบบทดสอบมากมายที่ช่วยประเมินความถนัดหลากหลายด้าน อาทิ ความเป็นเหตุเป็นผลทางตัวเลข ด้านคำศัพท์ และด้านระบบ นอกจากนี้ยังสำรวจบุคลิกภาพกับแรงจูงใจเพื่อจะค้นหาว่าคุณมีจุดเด่นด้านไหน ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร ที่สำคัญคุณเหมาะสมกับอาชีพใดบ้าง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะแก่นักศึกษา คนทำงาน หรือใครก็ตามที่ต้องการรู้จักความสามารถของตัวเองอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่จะตามมาพร้อม ๆ กันเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ นั่นคือความเพลิดเพลินและการได้ฝึกสมอง แล้วศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณจะไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไป คุณจะได้รู้ว่าคุณเหมาะจะทำงานในด้านไหน

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ    153.94

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่