แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_d68e00abd3ea3e

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่