ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ 

ระยะเวลาเปิดทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

URL https://goo.gl/FWY1JH

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิรนันท์  ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ โทร 0-5377-6020 ต่อ 116 เบอร์โทรภายใน 1340 ต่อ 116

ทรัพยากรใหม่