สกอ.ขอเชิญเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

สกอ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37  (WUNCA) วันที่  18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่