ธนาคารกรุงเทพนำเสนอการบริหารการเงิน "ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม"

บลจ.บัวหลวง บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพจะให้ความรู้กับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12 -15 มิถุนายน 2561 โดยบรรยายในหัวข้อ "ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม" ในส่วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561 ภาคเช้า หรือ ภาคบ่าย สามารถจองวัน-เวลาที่สะดวกได้ เพื่อที่จะนำปใช้ในการบริหารการเงินตนเอง หรือครอบครัว เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทางภาษี หรือในการเก็บเงินไว้ในยามเกษียณ

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่