คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) รุ่นที่ 1

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (Traing Roadmap) รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่