สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ประกวดผลงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้จัดโครงการฝึกอบรมและประกวดผลงานสำหรับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป คือ โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน หลักสูตร "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap 4" โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประกอบด้วยกิจกรรมเล่น แลก ลอง Library on Tour และกิจกรรมการซ่อมหนังสือและการทำ Diary ฉบับแฮนด์เมค รวมทั้งการประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม/ส่งผลงานและหลักฐานการชำระเงินตามรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่