ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน 

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  http://goo.gl/jHnTIA  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณพรพิมล  ปาละอิน เคาน์เตอร์บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล โทร 0-5377-6020 ต่อ 104 เบอร์ภายใน 1601 ต่อ 104 หรือส่งเมลมาที่ em_pornpimol_p@crru.ac.th  ค่ะ

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่