กำหนดการทดสอบ EIT ครั้งที่ 4 (สอบซ่อม)

กำหนดการทดสอบ EIT ครั้งที่ 4 (สอบซ่อม)
เปิดลงทะเบียนวันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561
ชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สอบวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561

ทรัพยากรใหม่