ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน  ในงาน CRRU Book Fair ครั้งที่ 5


ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล
พบกับการออกร้านหนังสือจากร้านค้าและสำนักพิมพ์ และร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และกิจกรรมสัมมนา อาทิเช่น

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. การสัมมนาเรื่อง กว่าจะมาเป็นนิตยสาร “คิด” หัวข้อ “The Reasons Why Content is King” โดยทีมวิทยากรจาก สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. พบกับกิจกรรม นักเขียนพบนักอ่าน โดย คุณชินโชติ ไชยยะ 
นักเขียน,นักลงทุน, นักวิเคราะห์หุ้น สายเทคนิคอลกราฟ (Elliott wave) ,นักวิเคราะห์ทฤษฎี Elliott Wave คนแรกของเมืองไทย (CEWA-M) ที่ได้รับการรับรองความรู้ในระดับสากล จากสถาบัน Elliott Wave International (EWI) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Certified Elliott Wave Analyst - Master Designation)
ใครที่สนใจกับการเล่นหุ้น อยากทราบเทคนิคการเล่นหุ้นก็มาฟังบรรยายได้เลยนะคะ

วันที่ 25 มกราคม 2562 พบกับศึกชิงบัลลังก์ RoV การแข่งขันสู่การเป็น Pro Player ตัวจริง จัดโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทรัพยากรใหม่