กำหนดการทดสอบ EIT ครั้งที่ 7 (สอบซ่อม)

กำหนดการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT) สอบซ่อมครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม http://exitexam.crru.ac.th

ทรัพยากรใหม่