กำหนดการทดสอบ EIT ครั้งที่ 8 (สอบซ่อม) ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT)

สอบครั้งที่ 8 สอบวันที 25 เมษายน 2562  

ลงทะเบียน 1- 23 เมษายน 2562  

ชำระเงิน 22- 23 เมษายน 2562 

http://exitexam.crru.ac.th/Flash.aspx

ทรัพยากรใหม่