อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ จะใช้เวลาในการแนะนำประมาณ 3 ชั่วโมง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณศิรนันท์ ใจแก้ว ชั้น 3

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่