กำหนดการสอบ EIT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

กำหนดการสอบ EIT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
สอบวันที 21 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียน 1- 19 พ มิถุนายน 2562
ชำระเงิน 18- 19 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://exitexam.crru.ac.th/default.aspx

ติดตามข่าวสารเฟสบุค https://www.facebook.com/ittest.crru

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่