เชิญชวนใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CRRU e-Books

CRRU e-Books สามารถดาวน์โหลดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยได้แล้ว 
หากนักศึกษาคนไหนยังไม่มีหนังสือรายวิชา GEN สามารถเข้ามาใช้งานและดาวน์โหลดหนังสือได้จากระบบ CRRU e-book ฟรีๆๆ ได้เลยนะคะ
-- ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปที่ URL : http://e-books.crru.ac.th
--ค้นหาหนังสือที่ต้องการ
--หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้ 
UserName : รหัสประจำตัวนักศึกษา
Password : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ทรัพยากรใหม่