ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่อง "อะไรใหม่ในเทรนด์"

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่อง "อะไรใหม่ในเทรนด์" โดยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)

***ในกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยนไปทุกขณะ สิ่งใดจะเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกมาจะได้การตอบรับจากตลาด หรือตรงกับความต้องการของผู้บริโภค?
--> มาพบกับคำตอบได้ที่กิจกรรมบรรยายเรื่อง "อะไรใหม่ในเทรนด์" วิทยากรโดย คุณกริยา บิลยะลา นักวิเคราะห์แนวโน้มเทรนด์​ หนึ่งในทีมเจาะเทรนด์โลก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ลงทะเบียนเวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพยอม ชั้น 1 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่