ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The 6th International Conference on Engineering, Energy, and Environment (6th ICEEE 2019)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน 
The 6th International Conference on Engineering, Energy, and Environment (6th ICEEE 2019) 

27-29 November 2019

Ambassador Bangkok Hotel, Thailand 
Social Innovation for Sustainable Development
สามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Conference website: http://iceee.engr.tu.ac.th
Email: iceee@engr.tu.ac.th

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่