กำหนดการสอบ EIT สำหรับนักศึกษาปี 2560 (ปกติ) และนักศึกษาปี 2561 (เทียบโอน)

กำหนดการสอบด้านเทคโนโลนีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษาปี 2560 (ปกติ) และนักศึกษาปี 2561 (เทียบโอน)

ทำการทดสอบระหว่างวันที่ 1-25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 17.00 น.

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://exitexam.crru.ac.th

Facebook : www.facebook.com/ITTEST.CRRU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-776020 ต่อ 114

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่