ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมเสนอแนะรายชื่อวารสาร/นิตยสาร

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมเสนอแนะรายชื่อวารสาร/นิตยสาร เพื่อพิจารณาจัดหาและให้บริการ
สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารที่มีให้บริการได้ที่  
shorturl.at/fGPR0

ขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำวารสาร/นิตยสาร สำหรับให้บริการครั้งนี้ค่ะ

 

 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่