ทำไมห้ามกินอาหารในห้องสมุด

ทำไมห้ามกินอาหารในห้องสมุด

1. หากเศษอาหารหกเลอะเทอะเปื้อนโต๊ะและหนังสือ จะทำให้มด แมลงสาบ และหนู มากัดกินหนังสือ

2. กลิ่นของอาหารอาจไปรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่