ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ และการเขียนรายการอ้างอิง

กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2562
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ และการเขียนรายการอ้างอิง เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยและการเรียนของอาจารย์และนักศึกษา
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://aritc.crru.ac.th/aritc/index.php/home/training/page
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศิรนันท์ ใจแก้ว โทร.0-5377-6020 ต่อ 116 เบอร์โทรภายใน 1602 ต่อ 116

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่