เชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทางเทคโนโลยี AR สำหรับสร้างสื่อดิจิทัลสามมิติเสมือนจริง

เชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทางเทคโนโลยี AR สำหรับสร้างสื่อดิจิทัลสามมิติเสมือนจริง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล

     ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://bit.ly/34idmh6 หรือแสกน QR ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดเพียง 30 คน

     

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้ประสานงานคุณปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล โทรศัพท์ 0 5377 6020 ต่อ 114 หรือเบอร์ภายใน 1601 ต่อ 114

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่