การสอบซ่อมคอมแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562

การสอบซ่อมคอมแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562
-- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ธ.ค. 62 ที่ http://bit.crru.ac.th/
-- ชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 17 – 18 ธ.ค. 62 ณ ห้องการเงิน สำนักงานอธิการบดี
-- ทดสอบวันที่ 20 ธ.ค. 62 ณ ห้อง E-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล โทร. 053776020 ต่อ 114 (งานทดสอบ)
---------
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบได้ที่ http://bit.crru.ac.th/Report.aspx

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่