กำหนดการสอบซ่อมคอมฯ ก่อนจบ ครั้งที่ 6

กำหนดการสอบซ่อมคอมฯ ก่อนจบ ครั้งที่ 6 

-----------
รายละเอียด
-- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ธ.ค. 62 ที่ http://exitexam.crru.ac.th/
-- ชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 23 -24 ธ.ค. 62 ณ ห้องการเงิน สำนักงานอธิการบดี
-- ทดสอบวันที่ 26-27 ธ.ค. 62 ณ ห้อง E-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล โทร. 053776020 ต่อ 114 (งานทดสอบ)
---------
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบได้ที่
http://exitexam.crru.ac.th/rptSummary.aspx

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่