ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านหนังสือมีคะแนนความดี” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านหนังสือมีคะแนนความดี” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - วันที่ 1 มีนาคม 2563
นักศึกษาที่ยืมหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (CRRU e-Books) สูงสุด 5 ท่านแรก
จะได้รับคะแนนความดี 5 คะแนน จากกองพัฒนานักศึกษา และได้รับเงินรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศักกพรรณ ปัสสาจันทร์ โทร.0-5377-6020 ต่อ 102

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่