ขอเชิญเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังหสือ จดหมายข่าว วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช."เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ขอเชิญเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังหสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 98 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http://www.nrct.go.th 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่