ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมยืมได้ไม่จำกัดในวัน Birthday

สำนักวิทยบริการฯ ส่งความสุข Happy Birthday แด่ผู้ใช้บริการ โดยขอมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยกิจกรรม ยืมได้ไม่จำกัดในวัน Birthday 

สิทธิพิเศษในกิจกรรม

ยืมหนังสือทั่วไป ไม่จำกัดจำนวนเล่มในวันคล้ายวันเกิดของท่านวันเดียวเท่านั้น

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 30 ธันวาคม 2563

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่