ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ขอแจ้งงดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านและงดจัดกิจกรรมในพื้นที่ชั่วคราว


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ขอแจ้งงดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านและงดจัดกิจกรรมในพื้นที่ชั่วคราวนะคะ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่