ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale e-Books จากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

อยู่ที่บ้านก็สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล e-Books ได้
ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้าระบบด้วย e-Mail ของมหาวิทยาลัย

URL : www.galepages.com/thcrru

ซึ่ง Gale e-Books เป็นฐานข้อมูล e-Books ที่ทันสมัย ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่