สอบซ่อมคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา (EIT)

สอบซ่อมคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา (EIT)

- เปิดลงทะเบียน 1- 10 กรกฎาคม 2563
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://exitexam.crru.ac.th/

- ชำระเงินวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

- ทดสอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ห้อง e-Learning

ชั้น 3


** นักศึกษาที่จะเข้าสอบให้สวมหน้ากากอนามัยมาด้วยนะคะ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่