ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (บริการ iQNewsClip) จากบริษัท InfoQuest Limited ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ คลิปปิ้งข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเทศมากกว่า 20 ฉบับ 

 -  ฐานข้อมูลเก็บสะสมตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ค้นหาย้อนหลังได้มากกว่า 12 ปี (สำหรับทดลองใช้งานจะค้นหาข่าวย้อนหลังได้ 30 วัน)

 -  สืบค้นข่าวได้ทุกข่าวที่ลงบนหนังสือพิมพ์ สามารถค้นหาข่าวได้หลากหลาย เช่น ข่าวองค์กร ข่าวการศึกษา ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวอื่น ๆ ที่ลงในหนังสือพิมพ์

 -  ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบ Full Text Search (ค้นหาได้ตั้งแต่หัวข้อข่าวลงลึกถึงเนื้อข่าว)

 -  ข่าวจะทยอยเข้าระบบตั้งแต่ 05.00 น. และครบถ้วน 100 % เวลา 08.30 น. ของวันทำการ ส่วนวันหยุดจะทยอยเข้าระบบตั้งแต่ 08.00 น. และครบถ้วนเวลา 12.00 น. 

-   คลิปข่าวเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ภาพคมชัด เนื่องจากทางบริษัทฯได้รับลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์ จึงได้รับไฟล์ก่อนขึ้นแท่นพิมพ์จากทางสำนักพิมพ์สามารถเข้าใช้งานตาม link ด้านล่างนี้

http://edu.iqnewsclip.com/     

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่