ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (บริการ Newscenter) จากบริษัท InfoQuest Limited ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จากบริษัท InfoQuest Limited ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

NewsCenter มีการอัพเดทข้อมูลแบบ Real-Time รวบรวมแหล่งข้อมูลมากกว่า 200 แหล่ง อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ในประเทศ สำนักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีข่าวออนไลน์จากเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศประมาณ 150 เว็บไซต์ สามารถใช้ในการมอนิเตอร์ข่าวได้หลากหลาย เช่น ข่าวองค์กร ข่าวการศึกษา ข่าวภาครัฐ เป็นต้น
รายละเอียดบริการ NewsCenter และรายชื่อแหล่งข้อมูลบน NewsCenter เข้าใช้งานตาม link

https://www.iqnewscenter.com/gauth/crru.aspx…

ระยะเวลาทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 63
ทดลองใช้งานจำนวน 20 logins
สำหรับ NewsCenter การเข้าใช้งานจะ login จาก email ของทางมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานจากที่ไหนก็ได้

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่