สำนักพิมพ์ Emerald ได้จัดกิจกรรมร่วมตอบคำถามชิงรางวัล

สำนักพิมพ์ Emerald ได้จัดกิจกรรมร่วมตอบคำถามชิงรางวัล ให้กับสถาบันที่บอกรับฐานข้อมูลกับทางสำนักพิมพ์ Emerald

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสืบค้นฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Emerald
ระยะเวลาร่วมสนุก ในระหว่างวันที่ 12-31สิงหาคม 2563 โดยมีของรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1: หูฟังไร้สาย JBL In-Ear Wireless 1 รางวัล

รางวัลที่ 2: บัตรของขวัญ Starbucks gift card 500 THB จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3: ตุ๊กตาแพนด้า Emerald จำนวน 2 รางวัล

ร่วมตอบคำถามที่ได้ที่ https://forms.gle/i6mSj6cGbaN4um3k8

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่