เชิญชวนใช้หนังสือเสียง ( Audio Book เรื่องชีวิตคิดเชิงบวก Positive Thinking for Life Audio )

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอเชิญชวนเข้าใช้ Audio Book เรื่องชีวิตคิดเชิงบวก Positive Thinking for Life Audio 

เป็นหนังสือเสียงที่ให้วิธีคิดเชิงบวกในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน และพัฒนาการอยู่ร่วมกับคนรอบข้าง

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมได้ที่ https://www.se-ed.com/e-books.aspx?fbclid=IwAR2rPaXv3NhB7YRjzKpH-GnbBwRgArevQfOCQgtdBhP22XjfUNbID2DWGKQ

User name : ond.academic1@gmail.com

Password : indcrru1แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่