กิจกรรม นักเขียนพบนักอ่าน

"กิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน"

สำนักวิทยบริการฯ มรชร. จัดกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่านขึ้นเพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นให้เยาวชนรุ่นใหม่มีนิสัยรักการอ่าน ได้รับทราบประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเป็นนักเขียนและนักอ่านที่ดี ก่อให้เกิดแนวคิดในการเขียน นำเสนอผ่านคลิปวิดีโอถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของนักเขียนในหัวข้อ อยากเป็น “นักเขียน” ต้องเริ่มยังไง? โดย คุณชินโชติ ไชยยะ นักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค สายทฤษฎีคลื่นเอลเลียต (Elliott wave) คนแรกของเมืองไทยที่ได้รับการรับรองความรู้ในระดับสากลจากสถาบัน Elliott Wave International ประเทศสหรัฐอเมริกา (EWI) เจ้าของเว็บบล็อก มโน-เวฟ ดอทคอม www.mano-wave.com และเจ้าของหนังสือขายดี Best Seller เล่นหุ้นอย่างไร ไม่มโน ฉบับอ่านง่าย ใช้ได้จริง (เล่ม 2) โดยคลิปวิดีโดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และเพจของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านทางคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ

กิจกรรมเผยแพร่คลิประหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564

ผู้ประสานงานกิจกรรม : คุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล

วิทยากรบรรยาย : คุณชินโชติ ไชยยะ

https://www.youtube.com/watch?v=-zkL2yXrOlA&feature=youtu.be

 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่