ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกท่านตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกท่านตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ นะคะ
มีบริการเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์บริเวณ ชั้น 1 ค่ะ

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่