สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร. ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้ฐานข้อมูลสำนักพิมพ์ Emerald

สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร. ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้ฐานข้อมูลสำนักพิมพ์ Emerald ซึ่งจัดหามาให้บริการจำนวน 2 ฐาน ดังนี้
1. ฐานข้อมูลวารสารสำนักพิมพ์ Emerald eJournal Health & Social
ฐานข้อมูลวารสาร Emerald eJournal Health & Social Care Collection ครอบคลุมในสาขาวิชาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Scopus (ฐานข้อมูลคุณภาพวารสารระดับนานาชาติ) จำนวน 32 รายชื่อ
ลิงก์ฐานข้อมูล :
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/ejournal-subject-collections/health-social-care-ejournal-collection

2. ฐานข้อมูลวารสาร Emerald eJournal Education Collection 2022
ฐานข้อมูลวารสาร Emerald eJournal Education Collection ครอบคลุมในสาขาวิชาการทางด้านการศึกษา ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Scopus (ฐานข้อมูลคุณภาพวารสารระดับนานาชาติ) จำนวน 23 รายชื่อ
ลิงก์ฐานข้อมูล :

สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่