ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตรายการ สมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารดคีท้องถิ่น ครั้งที่ 3 Doc Hack #3

ขออเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตรายการ สมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารดคีท้องถิ่น ครั้งที่ 3 Doc Hack #3 จัดโดย มูลนิธิสำรวจโลก (บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด) เพื่อเปิดโอกาสในการผลิตรายการสารคดีสำหรับสื่อสารและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับค่าผลิตและเงินรางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ ฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://tv.co.th/dochack/ หรือสอบถามเพิ่มเติม Line@nextsteptv

https://www.facebook.com/154280451819/posts/10158453413901820/?d=n

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่