เพิ่มจำนวนสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

เพิ่มจำนวนสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศแล้วนะ !!!
เปิดเทอมแล้ว มาใช้บริการหอสมุดและยืมทรัพยากรไปอ่านกันนะคะ

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่