Opening Hours

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

053-776020

Email Us

officelib@crru.ac.th

สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

Image
ลงทะเบียน. !!!

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2565

ภาพบรรยากาศ

ภาพสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยฯ 8 แห่ง


แบบประเมินสัมนา ( *** เฉพาะผู้เข้าร่วมรูปแบบออนไลน์เท่านั้น *** )

แบบประเมินผลการสัมนา การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง


ทำแบบสอบถาม


อัพโหลดรูปภาพหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจ ATK