5-2-67 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Admin 06 February 2024 88


รูปภาพ