ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 / 62


แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนมีนาค

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2567...


Admin 27 February 2024 51 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด 5 อ

    TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด 5 อันดับแรกประจำเดือนมกราคม 2567...


Admin 01 February 2024 79 เพิ่มเติม

สถิติการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริกา

    สถิติการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม 2567...


Admin 01 February 2024 140 เพิ่มเติม

เปิดให้บริการห้องเรียนกราฟิกด้วยโปร

    เปิดให้บริการแล้ว !!! ห้องเรียนกราฟิกอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องในการเรียนการสอนรโดยใช้โปรแกรม...


Admin 24 January 2024 118 เพิ่มเติม