ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 / 64


แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนกรกฎา

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2567...


Admin 17 July 2024 65 เพิ่มเติม

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนใ

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีการจั...


Admin 20 June 2024 57 เพิ่มเติม

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์ช่องทา

    สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์ช่องทางอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 3 ช่องทาง ได...


Admin 20 June 2024 99 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบร

    ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการรู้สารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนหลักสูตรอบรมและเลือกวัน...


Admin 17 June 2024 142 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบร

    ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Library Tour โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนหลักสูตรอบรมและเลือกวันอ...


Admin 17 June 2024 27 เพิ่มเติม

สถิติการเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริก

    สถิติการเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำเดือนมีนาคม 2567...


Admin 01 April 2024 138 เพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการจัดงาน Privac

    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมก...


Admin 18 March 2024 28 เพิ่มเติม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอ...


Admin 18 March 2024 56 เพิ่มเติม