ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Flipster : Digital Magazines ฉบับภาษาต่างประเทศ จาก EBSCO

Admin 04 January 2024 91

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Flipster : Digital Magazines ฉบับภาษาต่างประเทศ จาก EBSCO จำนวน 13 รายการ
ทั้งฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง ระยะเวลา 1 ปี

โดยเข้าใช้ผ่านเว็บเบราเซอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
หรือ Mobile App ได้ทั้ง iOS และ Android เพียงค้นหา CRRU Flipster

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล ปาละอิน บรรณารักษ์ ชำนาญการ

email: em_pornpimol_p@crru.ac.th ☎ 053776-020 ต่อ 104