ขอแสดงความยินดีกับ คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "ชำนาญการ"

Admin 29 January 2024 73

        <br>
                  <img src=