กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education NEXT Forum 2024 ครั้งที่ 9

Admin 18 March 2024 47

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education NEXT Forum 2024 ครั้งที่ 9
งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรม เพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านภาคการอุดมศึกษา
ให้ทันโลกและอยู่รอดในยุคดิจิทัล ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ห้อง Jubilee  A-B (ชั้น 1) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ประตูน้ำ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรสแบลล์ (อลิช) โทร 02-661-7750 ต่อ 233, 221

Website:  www.conferencethaiseries.com

e-Mail : Arisbella@absolutealliances.com

FB: สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย - DUGA